מוסד נטרונא, Anti-Zionist organization, Gatekeepers of the Satmar Rebbe’s Legacy.

ספרים וקונטרסים בענין ההשתתפות בבחירות של המדינה הציונית

אל הירא וחרד, בענין הבחירות יצא לאור בערך שנת תשכ”א
אספקלריא של תורה – מאת הרב יחרמיאל ישראל יצחק דאמב שליט”א
באין חזון – מאת ר’ שמואל דוד מונק זצ”ל
בירור דברים נגד השתתפות בבחירות, יצא לאור ע”י נטורי קרתא שנת תש”כ
בירור דברים על הבחירות דרך שאלה ותשובה, שנת תשע”ט
דרשת הרב ישראל יעקב פישער זצ”ל
דברות קודש בענין ההשתתפות בבחירות – ליקוט מספרי רבינו מסאטמאר זצ”ל, יצא לאור שנת תשנ”ב
דברים קצרים משלשים ושנים גדולים האוסרים את בחירות
דברים קצרים מארבעים גדולים האוסרים את הבחירות, עם תמונות
האמת לאמיתו – יצא לאור ע”י מחלקת ההסברה שע”י היהדות החרדית, סיון תשנ”ו
הבחירה – יצא לאור ע”י מטה ההסברה של היהדות החרדית – שנת תשס”ט
הדרך הסלולה – יצא לאור ע”י מערכת החומה – תשע”ג
חומת אש: שנבנה בדם ובדמע כנגד כת הציונות
חתימות נגד הבחירות תשכ”א ותשל”ז
החזון איש זצ”ל על הבחירות
ככל אשר יורוך, בירור למה אין לשמוע למתירי הבחירות
לאורם – קונטרס שיצא לאור לקראת הבחירות הטמאות שנת תשס”ט
לאורם – קונטרס שיצא לאור לקראת הבחירות הטמאות שנת תשע”ג
למה מגייסים חרדים ולא ערבים
מהו אומר – דברי הח”כ של יהדות התורה וש”ס שמראים שאינם באים להציל אלא המתמידים שבישיבות והשאר ילכו לצה”ל
מברלין עד תשע”ג – סיפור לילדים נגד בחירות
מיר דארפן אנהאלטן אונזער פראנט תשע”ג
מסורת אבות – סיפור לילדים נגד בחירות
מסורת אבות – סיפור לילדים נגד בחירות – מהדורה שנייה
מתנתקים – הגיע הזמן להתנתק מהכנסת כדי שלא יגייסו את בנינו
פסקים מכמה גדולים ובכללם החפץ חיים נגד השתתפות בבחירות לועד הלאומי
צעטל בענין הבחירות, נדפס ע”י קול היהדות תשע”ג
קול אמונה, נספח לגליון החומה תשס”ו
קול חוצב להבות – ליקוט דברי רבינו מסאטמאר נגד בחירות, יצא לאור תשנ”ו
קול קורא נגד בחירות לראש העיר
הרב אלישיב זצ”ל מדבר נגד גיוס
רבי דוד קאהן אדמו”ר מתולדות אהרן שליט”א ואביו ר’ אברהם יצחק קאהן זצ”ל
רבי טודרוס זילבער שליט”א נגד הבחירות
רבי מנשה פילאף שליט”א – בירור הלכה על איסור הבחירות, נדפס בפרי תמרים
רבי ראובן גראזאווסקי: אם המצב ישתנה נהיה מוכרחים להיות כנטורי קרתא ועוד יותר מהם
רבי שמעי’ גרינבוים שליט”א נגד הבחירות
שו”ת מהרי”ץ לר’ יוסף צבי דושינסקי – בענין התחברות עם הציונים
שו”ת תפארת נפתלי לר’ נפתלי הירצקא העניג, סימן קכ”ט

tags: 

נטרונא: יהודים הנאמנים לתורה נגד המדינה הציונית